Práctica de los artículos

(The following nouns are not vocabulary items you need to memorize. They are just used to practice the articles.)

1. a  hipopótamo
2. the  vitaminas
3. some  mosquitos
4. the  submarino
5. a  ambulancia
6. the  gorila
7. the  monstruos
8. some  hamburguesas
9. a  telescopio
10. the  problema
11. the  naciones
12. a  banjo
13. some  helicópteros
14. the  electricidad
15. the  pingüino
16. a  planeta
17. the  televisiones
18. some  iguanas
19. a  mapa
20. the  cámara
21. some  hospitales
22. a  galaxia
23. the  cereal
24. some  explosiones
25. the  pasión
26. some  señoras
27. the  solución
28. a  carpintero
29. the  carros
30. some  políticos
31. a  dieta
32. the  piloto
33. some  mujeres
34. the  mayonesa
35. the  insectos
36. some  ideas
37. the  polución
38. some  profesores
39. the  bombas
40. some  doctoras
41. the  bicicletas
42. a  dragón
43. some  hombres
44. the  persona
45. the  fotos
46. some  telegramas
47. the  personalidad
48. a  teléfono
49. the  decisión
50. a tema